We waarderen uw privacy

Privacy statement van BLENDERS vzw - voor bezoekers van www.aschoolofwill.be

Blenders vzw hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert de geldende privacywetgeving.

Blenders vzw kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van deze persoonsgegevens:

Persoonlijke identiteitsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • nationaliteit;
 • geslacht;
 • e-mail adres;

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen:

 • als u hiervoor uw expliciete toestemming heeft gegeven;
 • activiteiten plannen en contact opnemen en communiceren;
 • om deel te nemen aan de activiteiten binnen ‘A School Of Will’;
 • statistische doeleinden - hiervoor worden persoonsgegevens geanonimiseerd;
 • om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en processen;
 • voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • om u een enquête te sturen over een activiteit of traject waaraan u heeft deelgenomen.

We kunnen de informatie die u ons verstrekt aan derden verstrekken als dit nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden. We kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op een derde partij voor:

 • het organiseren en verspreiden van nieuwsbrieven, uitnodigingen, enquêtes;
 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • voorzien in IT-infrastructuur (IT-netwerk, cloud, ...)

Informatie van minderjarigen en gevoelige persoonlijke informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en nooit openbaar gemaakt.

Wij geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben gesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan ​​is.

We kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als u ons daarvoor toestemming geeft. U heeft het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Blenders vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en enkel voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, of totdat specifieke regelgeving dit vereist.

Blenders vzw gebruikt cookies om de website www.aschoolofwill.eu functioneel te maken. Klik hier om het cookie beleid te lezen.

Op de projectwebsite www.aschoolofwill.eu worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en gegevens die uw browser meestuurt. Blenders vzw maakt ook gebruik van Google Analytics om na te gaan welke pagina's van de website veel bezocht worden en welke keywords gebruikt worden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoekers- en klikgedrag op de website. Blenders vzw gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom gebruiken we een verscheidenheid aan beveiligingstechnologieën en maatregelen om uw informatie op de juiste manier te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technieken en maatregelen worden indien nodig regelmatig aangepast.

BLENDERS vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met

BLENDERS vzw

Steenweg op Tielen 70

2300 Turnhout

 

U kunt de persoonsgegevens die Blenders vzw over u verzamelt op elk moment inzien en eventuele onjuiste of onvolledige gegevens laten wijzigen of verwijderen. Dit kan door een e-mail te sturen naar privacydigidak@blenders.be.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Vragen? Wil je graag deelnemen?